Adviesbureau op het gebied van strategie, beleid en organisatie

IPR Normag richt zich op strategie, beleid en organisatie. Ons bureau is gespecialiseerd in de sectoren afval, beheer openbare ruimte, water en milieu. Wij opereren voornamelijk in de publieke sector en zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze cliënten. Ons doel is dan ook optimale dienstverlening met duidelijke meerwaarde.
Wat we doen

Referenties

De adviseurs van IPR Normag werken met veel plezier aan uiteenlopende projecten. Hier vindt u een greep uit reeds afgeronde projecten.
Meer referenties

Smart City Openbare Verlichting

Gemeente Baarn zet in op het verduurzamen van de openbare verlichting. Ook wil de gemeente zich voorbereiden op de verplichting om haar areaal beschikbaar te stellen voor het 5G-netwerk en andere (Smart City) toepassingen.

Strategisch plan 2020 - 2024

Met een participatief proces waarbij zowel intern, als ook extern betrokken worden, wordt een strategisch plan opgesteld. IPR Normag is gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van het strategisch document.

Quickscan inkoop aanbesteding sociaal domein

Gemeenten stonden voor een grootse uitdaging: drie decentralisaties in het sociaal domein. De inkoop van zorg was cruciaal in de benodigde transitie.

Grondstoffen- beleidsplan

Het vigerende Afvalbeleidsplan 2015-2020 biedt de gemeente Goeree-Overflakkee in de huidige context onvoldoende sturing en aanknopingspunten om mee te bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen.

De financiële haalbaarheid van 'Ruimte voor de Rivier'

Nederland staat met de voorgenomen investeringen om meer ruimte te creëren voor de rivieren een grootse verbouwing te wachten. Nu de PKB Ruimte voor de Rivier gereed is, krijgen regionale partijen tot 2008 de tijd om met alternatieven te komen.

Kansen voor het regionaal sluiten van de plasticketen

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board heeft IPR Normag onderzoek verricht naar de wijze waarop de plasticketen binnen deze regio is georganiseerd.

Maatschappelijk ondernemen in een nieuw jasje

Garantie op publiek belang. Het Rijk komt met een wetsvoorstel voor de rechtsvorm Maatschappelijke Onderneming (als variant op de vereniging of stichting). Wat is de meerwaarde van deze rechtsvorm voor overheden?

Toekomstige bekostiging waterbeheer zinloos zonder samenwerking in de waterketen

Burgers moeten steeds meer voor water betalen. Economisch mindere tijden dwingen ons ertoe na te denken hoe deze toename van kosten kan worden geremd.

Publicaties

Meer publicaties