Adviesbureau op het gebied van strategie, beleid en organisatie

IPR Normag richt zich op strategie, beleid en organisatie. Ons bureau is gespecialiseerd in de sectoren afval, beheer openbare ruimte, water en milieu. Wij opereren voornamelijk in de publieke sector en zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze cliënten. Ons doel is dan ook optimale dienstverlening met duidelijke meerwaarde.
Wat we doen

Referenties

De adviseurs van IPR Normag werken met veel plezier aan uiteenlopende projecten. Hier vindt u een greep uit reeds afgeronde projecten.
Meer referenties

Procesbegeleiding MIRT A15

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. In een MIRT-Verkenning onderzoekt het Rijk hoe de doorstroming en verkeersveiligheid kan verbeteren.

Bedrijfsafval

De druk op de binnensteden door afvallogistiek is op een aantal plaatsen al hoog, maar zal de komende jaren verder toenemen als gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling en wettelijke verplichting dat er steeds meer afvalstromen gescheiden worden ingezameld, ook door kleinere bedrijven in winkelstraten en andere dichtbebouwde gebieden.

Geen beheerplan, geen voorziening

Voor het onderhouden van de ondergrondse containers was indertijd op basis van een onderhoudsplan een voorziening (voor toekomstige onderhoudskosten) ingericht. Maar met de opgedane ervaring en de specifieke kennis over het onderhouden van de containers was het plan achterhaald. Samen met IPR Normag is een nieuw beheerplan opgesteld.

Grondstoffen- beleidsplan

Het vigerende Afvalbeleidsplan 2015-2020 biedt de gemeente Goeree-Overflakkee in de huidige context onvoldoende sturing en aanknopingspunten om mee te bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Smart City Openbare Verlichting

Gemeente Baarn zet in op het verduurzamen van de openbare verlichting. Ook wil de gemeente zich voorbereiden op de verplichting om haar areaal beschikbaar te stellen voor het 5G-netwerk en andere (Smart City) toepassingen.

De financiële haalbaarheid van 'Ruimte voor de Rivier'

Nederland staat met de voorgenomen investeringen om meer ruimte te creëren voor de rivieren een grootse verbouwing te wachten. Nu de PKB Ruimte voor de Rivier gereed is, krijgen regionale partijen tot 2008 de tijd om met alternatieven te komen.

Kansen voor het regionaal sluiten van de plasticketen

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board heeft IPR Normag onderzoek verricht naar de wijze waarop de plasticketen binnen deze regio is georganiseerd.

Toekomstige bekostiging waterbeheer zinloos zonder samenwerking in de waterketen

Burgers moeten steeds meer voor water betalen. Economisch mindere tijden dwingen ons ertoe na te denken hoe deze toename van kosten kan worden geremd.

Publicaties

Meer publicaties