De markten die wij bedienen

Ons hart ligt bij het publieke domein. Daar maken wij een verschil dankzij onze frisse blik op complexe vraagstukken.

Onze klanten zijn gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden tussen deze overheden. Wij zijn actief in een aantal specifieke markten en op specifieke thema's.