Grens aan grenswaarde €205/ton: enquête verwerkingstarieven

Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen bij de overgang van het huidige Landelijk Afvalplan 3 (LAP-3) naar het Circulair Materialen Plan (CMP) de grenswaarde voor verwerkingstarieven van € 205,- per ton onderzoeken. Daarvoor voert IPR Normag op dit moment een feitenonderzoek uit naar verwerkingstarieven. Via het invullen en opsturen van de enquête met verwerkingstarieven kunt u eenvoudig meedoen. Deze enquête is bijgevoegd.

Deelnemen kan door de enquête in te vullen
In de enquête wordt gevraagd naar een beperkt aantal gegevens. De enquête is zowel bedoeld voor individuele gemeentes als voor hun inzamelaars. Er wordt gevraagd om voor een deel van de grondstofstromen aan te geven wat het huidige tarief aan de poort is voor verwerking en waar deze stroom verwerkt wordt. De informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en alleen op geaggregeerd niveau weergegeven.
Meer weten, ingevulde enquête opsturen, vragen of meedoen?
Neem dan contact op met Marten Boels van IPR Normag via martenboels@iprnormag.nl.

Verdere achtergrond van het onderzoek
Circulair beheer van afval mag wat kosten, maar er zijn grenzen. In het LAP3 is een grenswaarde van € 205,- per ton opgenomen. Dat bedrag wordt voor meerdere functies gebruikt. Eén van die functies is dat het in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid biedt om afvalstromen die normaal gesproken moeten worden gerecycled toch laagwaardiger te mogen verwerken (in het algemeen verbranden). Bij de overgang van het LAP naar het Circulair Materialen Plan (CMP) wordt ook het gebruik van dit tarief tegen het licht gehouden. Voor deze specifieke functie spelen daarbij vragen als ‘of en hoever moeten we indexeren?’, ‘moeten we met verschillende tarieven voor de verschillende stromen gaan werken?’, ‘voor welke afvalstromen moet dit blijven gelden?’, ‘zijn er nieuwe stromen waarvoor het moet gelden?’, et cetera.

IPR Normag is gevraagd om onderzoek te doen naar 32 grondstofstromen, waarbij de volgende deelvragen worden beantwoord:
1) Wat is het tarief dat de ontdoener betaalt?
2) Indien sprake is van een bandbreedte in het tarief, wat zijn dan de factoren die deze bandbreedte met name bepalen?
3) Indien bij de verwerking ook afzetbare secundaire stromen ontstaan: a) in hoeverre is de opbrengst voor deze stromen in de verwerkingsprijs van de afvalstroom verwerkt (ofwel wat zou het wegvallen van deze opbrengst betekenen voor het tarief aan de poort)? b) wat is de volatiliteit van de opbrengst voor deze secundaire stromen?
4) Wat zijn kenmerken van deze markt?
5) Is er iets te zeggen over de volatiliteit van de betreffende markt? Is er een historische prijsontwikkeling te geven?

Meer weten over dit onderzoek of contact opnemen? Bel dan 023 531 9141 of mail ons op info@iprnormag.nl.

Zelf enquête invullen?

Enquete Kosten Afvalverwerking Gemeente v1.3

Voor een goede werking van het enquêteformulier download het bestand eerst
en open het bestand daarna in excel.