Geen beheerplan, geen voorziening

Met deze uitspraak werd afdeling Afvalinzameling van de gemeente Zoetermeer geconfronteerd. Voor het onderhouden van de ondergrondse containers was indertijd op basis van een onderhoudsplan een voorziening (voor toekomstige onderhoudskosten) ingericht. Maar met de opgedane ervaring en de specifieke kennis over het onderhouden van de containers was het plan achterhaald. Samen met IPR Normag is een nieuw beheerplan opgesteld

Opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer

Periode

2022-2023

Geen beheerplan voor afvalcontainers, geen financiële voorziening

Met deze uitspraak werd afdeling Afvalinzameling van de gemeente Zoetermeer geconfronteerd. Voor het onderhouden van de ondergrondse containers was indertijd op basis van een onderhoudsplan een voorziening (voor toekomstige onderhoudskosten) ingericht. Maar met de opgedane ervaring en de specifieke kennis over het onderhouden van de containers was het plan achterhaald. Samen met IPR Normag is een nieuw beheerplan opgesteld.

Van financiële voorziening naar plan met meerdere beleidsthema’s Om hoge onderhoudskosten aan de ondergrondse containers te kunnen opvangen, heeft de gemeente Zoetermeer een voorziening ‘afval’ ingesteld. Jaarlijks wordt een vast bedrag gestort in de voorziening en de fluctuerende kosten voor groot onderhoud worden hieruit betaald. Om deze begrote inkomsten en werkelijke uitgaven te verantwoorden, moet er een actueel beheerplan zijn.

In het nieuwe beheerplan zijn de belangrijkste thema’s: veiligheid, minimale storingen aan de containers, het voorkomen van gevolgschades en de uitstraling van de containers. Het gaat de gemeente Zoetermeer dus niet alleen om het technisch goed op orde houden van de inzamelvoorzieningen. Het gaat ook om het bieden van nette en schone voorzieningen waardoor de bewoners de containers goed gebruiken en bewoners ook gestimuleerd worden om afval te scheiden.

De samenhang tussen de investering, exploitatie en vervanging In de gemeente Zoetermeer zijn de eerste ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en GFT in 2002 geplaatst. En vanaf 2011 zijn er ondergrondse containers voor papier, glas, textiel en plastic toegevoegd. Inmiddels beheert de afdeling Afvalinzameling ongeveer 2.200 verzamelcontainers. De afdeling heeft nu veel ervaring met het onderhouden van de containers. Deze ervaring hebben we goed laten terugkomen in het nieuwe beheerplan.

De solide containers kennen een lange afschrijvingstermijn van 30 jaar, waardoor het beheer en onderhoud van de containers een financieel lange termijnvraagstuk is. Het met zorg legen van de containers, het regelmatig wassen, het onderhouden en het preventief vervangen van componenten waarborgen een lange levensduur. Vandaar dat in het beheerplan op basis van de beheerthema’s een optimum wordt gezocht tussen de investeringen, exploitatie en vervanging. In de financiële voorziening voor de gemeentebegroting zijn alleen de kosten voor het groot onderhoud opgenomen. De andere kosten zoals wassen en schoonmaken, serviceonderhoud en inspectie worden gedekt vanuit de exploitatiebegroting van de gemeentelijke afdeling.

Maatwerk en praktijktoets De afdeling Afvalinzameling gaat de komende periode gewoon door met het in stand houden van de containers tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Het beheerplan biedt ruimte voor maatwerk en een praktijktoets. Met andere woorden: als de onderhoudscyclus (volgens het beheerplan) aangeeft dat een component moet worden vervangen dan beoordeelt de afdeling kritisch de conditie hiervan. De conditiemeting bepaalt of onderhoud ook wordt uitgevoerd. Deze aanpak maakt planmatig onderhoud mogelijk, en bespaart ook materialen en kosten.