Kansen voor het regionaal sluiten van de plasticketen

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board heeft IPR Normag onderzoek verricht naar de wijze waarop de plasticketen binnen deze regio is georganiseerd. In het onderzoek is het huidige en toekomstige aanbod van gebruikte kunststoffen (1), de huidige en potentiële capaciteit voor be- en verwerking en productie van secundaire kunststofgrondstoffen (2) en de kwaliteit van de kunststofstromen in de keten inzichtelijk gemaakt.

Kansen voor hoogwaardige verwerking
Met deze feiten en cijfers zijn kansen voor hoogwaardige verwerking inzichtelijk gemaakt. Zoals het koppelen tussen afdankers, recyclebedrijven en producten op regionaal niveau bij het hergebruik van grote volumes monostromen. Of het ontwikkelen van alternatieven voor laagwaardige plastics. Deze kansen worden binnen de MRA-regio verder opgepakt.

Grote potentiële vraag naar recyclingcapaciteit = economische kans
Het mogelijke aanbod van plastic, zowel van huishoudens als bedrijven, betekent een grote mogelijke vraag naar recyclingcapaciteit. De verwachte groei van het aanbod van plastic, zowel van huishoudens als bedrijven, betekent een grotere vraag naar recyclingcapaciteit. Dit aanbod is groter dan de huidige beschikbare capaciteit. Daarvoor is wel een investering noodzakelijk in technieken.

Regie als voorwaarde
Een groot deel van de verwerking vindt plaats buiten het zicht van de gemeenten en samenwerkende overheden, met export naar buitenlandse sorteerders en recyclers. Regie op deze keten is een voorwaarde om te bepalen welke cascaderingsstappen noodzakelijk zijn om tot hoogwaardige(r) verwerking te komen.

Praktische handvatten en handelingsperspectief
Tot slot heeft IPR Normag praktische handvatten aangereikt, waarmee er meer sturing op de kunststofketen mogelijk wordt, en waarmee hoogwaardiger verwerking in de regio gestimuleerd kan worden.


Meer weten?
Neem dan contact op met onze adviseur Paul de Bruin via 023 531 9141.