Strategische keuzes rond organisatie van huishoudelijk afvalbeheer

De dynamiek rondom de organisatie van huishoudelijk afvalbeheer ondergaat een aanzienlijke  transformatie. Het is essentieel voor gemeenten om zich hierop voor te bereiden.

Eén van de maatschappelijke opgaven voor gemeenten is de transitie naar een circulaire grondstoffeneconomie. Gemeenten zetten zich actief in om initiatieven te ontwikkelen voor
circulaire regio’s, met beleidsplannen ‘van afval naar grondstof’ en een verbrede focus van het inzamelen tot het stimuleren en motiveren van inwoners tot duurzamere consumptiepatronen.

Meer weten? Neem contact op met Paul de Bruin via info@iprnormag.nl.

Deze publicatie eens rustig nalezen?
Download een PDF-variant van dit artikel.

Strategische keuzes afvalbeheer