Procesbegeleiding MIRT A15

Hoe gemeenten consensus bereiken over het voorkeursalternatief A15

Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

Periode

2023

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. In een MIRT-Verkenning onderzoekt het Rijk hoe de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht-Gorinchem voor de langere termijn kan verbeteren. De verkenning leidt tot een voorkeursalternatief en – daarna – een voorkeursbesluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Het aanpassen van de A15 heeft gevolgen voor diverse belanghebbenden, zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties. Gedurende de verkenning krijgen de belanghebbenden daarom de mogelijkheid om te adviseren over een voorkeursalternatief.

Vanaf de start hebben de gemeenten samen opgetrokken. Ook in de komende periode willen gemeenten komen met een eensluidend en krachtig advies. Dit vergroot de kans op een voorkeursbesluit dat de belangen van de gemeenten én andere belanghebbenden behartigt.

De 7 betrokken gemeenten hebben IPR Normag gevraagd om – als onpartijdig procesmanager – de gemeenten te ondersteunen bij het adviseren over een voorkeursalternatief. Hiervoor hebben we het speelveld in kaart gebracht; met inzicht in de diverse posities en belangen, met name op gemeentelijk niveau.

Inmiddels heeft de Minister alle aanlegtrajecten uitgesteld. We hebben de gemeenten geadviseerd om een lobby te starten voor het hoger prioriteren van dit MIRT-traject. Ook hebben wij een afwegingskader in beeld gebracht voor een (later te starten) advies voorkeursalternatief.

Meer weten?
Neem dan contact op met onze adviseur Margo Scheutjens of Robert Schouten via 023 531 9141.