Uitwerken samenwerkingsregeling Amfors

Amfors is een SW-organisatie van en voor 6 gemeenten. De organisatie werkt (via Eemfors) grotendeels voor haar gemeenten. In de komende jaren krijgt Amfors te maken met de consequenties van de transitie in het sociaal domein.

Opdrachtgever

gemeente Amersfoort

Periode

2017

We willen eerlijke en transparante tarieven

Een uniform tarievenbeleid is wenselijk om de consequenties van de transitie tussen Amfors en gemeenten (in de rol van eigenaar en opdrachtgever) goed te kunnen opvangen. Onderdeel van de oplevering was een kostprijs- en tarievenmodel, waarbij de huidige kostenstructuur (benodigd voor de dienstverlening) is aangesloten op de voorgestelde tarievenstructuur.

Ook is een vergelijking met de markt uitgevoerd, waardoor meer inzicht is ontstaan over de meer- of minderkosten van SW-uitvoering.

Ten slotte is nog een verdere uitwerking en besluitvorming voorbereid, waarbij gemeenten en Amfors gezamenlijk willen komen tot een concreet en praktisch werkbare tarievenbeleid, gebaseerd op een eenduidig en werkbaar tariefmodel.