Beleidsondersteuning afvalbeheer Vianen

Ondersteuning door IPR Normag bij het gemeentelijk afvalbeheer in de aanloop naar de totstandkoming van herindelingsgemeente Vijfheerenlanden.

Opdrachtgever

Gemeente Vianen

Periode

2017

Tijdelijk huren wij expertise en ervaring in

In een periode van herindeling waren er allerlei nieuwe vraagstukken. In die situatie had de gemeente behoefte aan een tijdelijke inzet van een ervaren adviseur. Deze heeft alle voorkomende vragen opgepakt en werk uit handen genomen.

De betreffende medewerker van de afdeling Afvalbeheer deed zelfstandig een beroep op ondersteuning van onze adviseur. De inzet is afgestemd met de opdrachtgever. De mate van inzet is door ons gemonitord en maandelijks gerapporteerd en gefactureerd. Alleen de werkelijke gerealiseerde adviesinzet/-tijd is in rekening gebracht.