Ondersteuning strategisch meerjarenplan Irado

Irado gaat voor ‘werken aan waarde’. Een koers die past bij het maatschappelijk profiel en de visie van Irado. Irado wil daarom op verschillende manieren bijdragen. Kernwoorden in de komende jaren zijn afvalbeheer, duurzame leefomgeving, arbeidsparticipatie, burgerparticipatie en duurzaamheid.

Opdrachtgever

Irado

Periode

2017

Werken aan waarde

Deze doelen zijn ambitieus en vergen het nodige van Irado. Samen met gemeenten, medewerkers en andere partijen wil Irado tot aansprekende resultaten komen.

IPR Normag heeft in een plan de strategische positionering van Irado voor de komende vier jaar beschreven. Het Strategisch Meerjarenplan bevat de strategische doelen waarop Irado zich de komende jaren zal richten en geeft daarbij de kaders en de marsroute aan. Mét voldoende ruimte voor flexibiliteit, want het speelveld is dynamisch en sterk onderhevig aan economische invloeden.

Het strategisch plan is géén dik boekwerk geworden, het biedt vooral een kompas voor de toekomst. Het plan is bovendien concreet vertaald naar afdelingsplannen.