Drs. R. Schouten [Robert]

Er is niets leuker en waardevoller dan werken voor de overheid. Uitdagend en maatschappelijk betrokken.
Mijn persoonlijk motto: "wij maken de overheid beter". En zeker in de komende jaren zal dat nodig zijn. Met de vele uitdagingen, zoals personele schaarste...
Doelstelling voor de komende jaren: vooruitgang!!

Robert Schouten is partner bij IPR Normag. Hij is bedrijfseconoom en verantwoordelijk voor projecten op het terrein van strategische positionering en implementatie hiervan. Hij heeft een projectleidersrol in multidisciplinaire teams, en is zelfstandig adviseur ter ondersteuning van (strategische) projecten. Voor de overheid en in het bijzonder de ‘harde kant’.

Robert mag zich specialist noemen op het gebied van strategietrajecten en daaruit volgende herpositioneringtrajecten (onder andere interne of externe verzelfstandiging, samenwerking en uitbesteding).

Robert Schouten is vooral werkzaam voor overheid en overheidsgedomineerde organisaties. Zijn werkveld is in principe breed, maar terugblikkend op zijn ervaringen vooral sterk in Afval, Water & Milieu, Openbare Ruimte.

Zijn inhoudelijke vakkennis is vooral gebaseerd op:
Strategische positionering, ervaring met strategische vraagstukken in bestuurlijk gevoelige omgevingen. Businessplanning, verzelfstandiging en haalbaarheidsstudies zijn kernbegrippen.
Benchmarking & doorlichting, veelal als onderdeel van een breder organisatievraagstuk;
Governance, ervaring met vraagstukken rondom de inrichting van eigenaars- en opdracht-geverrelatie en de daarbij benodigde ‘harde’ en ‘zachte’ instrumenten.
Financiële analyse, herkenbare begrippen zijn bijvoorbeeld, Activity Based Costing, Maatschappelijke kosten- en batenanalyse en Cost Management.