Quickscan inkoop en aanbesteding in het sociaal domein Lelystad

Gemeenten stonden voor een grootse uitdaging: drie decentralisaties in het sociaal domein. De inkoop van zorg was cruciaal in de benodigde transitie.

Opdrachtgever

gemeente Lelystad

Periode

1e helft 2018

Het was een ambitieus project, maar 't is gelukt

Een groot deel van de extra middelen zou worden besteed aan de inkoop van zorg aan kwetsbare inwoners van de gemeente.

Soms via inkoop door de gemeente Lelystad, soms via een regionaal samenwerkingsverband. De gemeenteraad wil kunnen sturen op de inkoop van zorg. Rekening houdend met de inhoudelijke (en ook juridische) complexiteit van de 3D-operatie was de vraag welke invloed de gemeenteraad heeft op de borging van de (maatschappelijke en sociale) doelstelling en kwaliteit bij inkoop en aanbesteding.

Daarbij was in ieder geval een onderscheid aan te brengen tussen gemeentelijke inkoop en regionale inkoop. Voor een aantal deelvragen is een normenkader opgesteld, er zijn drie representatieve en onderscheidende casussen onderzocht en een deel van de informatie is verzameld via interviews. Vervolgens zijn, via bureauonderzoek, allerlei inzichten en good practices opgehaald. Het betrof een rekenkameronderzoek.

IPR Normag heeft het rekenkameronderzoek uitgevoerd. De rekenkamer heeft het bestuurlijke hoor en wederhoor georganiseerd. IPR Normag leverde inhoudelijke ondersteuning bij de afronding hiervan (nawoord/reactie rekenkamer).

Het onderzoek volgde het protocol van de rekenkamer:
• onderzoek
• conceptnota van bevindingen
• hoor en wederhoor ambtelijk
• nota van bevindingen
• bestuurlijke nota
• hoor en wederhoor bestuurlijk
• nawoord