Toets op Wet Markt en Overheid RAD Hoeksche Waard

De gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard voert activiteiten uit voor gemeenten (huishoudelijk afval inzameling, mechanisch vegen) en voor bedrijven (bedrijfsafvalinzameling). De bedrijfsafvalinzameling is op basis van het reinigingsrecht (retributie).

Opdrachtgever

RAD Hoeksche Waard

Periode

2014

Duidelijkheid over de voorwaarden voor marktactiviteiten

In het Dagelijks Bestuur zijn vragen gesteld over de kostendekkendheid c.q. winstgevendheid van de economische activiteiten die RAD Hoeksche Waard uitvoert en de consequenties van de Wet Markt en Overheid.
Het voornemen van RAD Hoeksche Waard was om een analyse en een advies te laten opstellen, waarmee RAD Hoeksche Waard in staat zou zijn om vanaf 1 januari 2015 (al dan niet met terugwerkende kracht) te voldoen aan de vereisten van de Wet Markt en Overheid.

De opgeleverde notitie is praktisch, betrouwbaar en concreet. Behandeling in het Dagelijks Bestuur heeft geleid tot een duidelijk besluit over de mogelijkheid en randvoorwaarden van marktactiviteiten.