Onderzoek business-partnershipmodel Cyclus

Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Cyclus heeft – rekening houdend met de eerdere aanbevelingen – een voorstel aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders laten uitwerken met betrekking tot de strategische positionering en governance van Cyclus in de toekomst.

Opdrachtgever

Cyclus N.V.

Periode

2013

Samenwerking draait om transparantie, commitment en vertrouwen

De door de commissie Governance gedane aanbevelingen vroegen om een nadere concretisering met betrekking tot de gevolgen voor de onderneming in strategische, organisatorische, financiële en juridische zin.

IPR Normag heeft voorstellen gedaan voor deze nadere concretisering, waarbij diverse relevante “business- & partnership-modellen” werden verkend en beoordeeld op wenselijkheid en uitvoerbaarheid. Uiteindelijk is voorgesteld om de samenwerking verder te ontwikkelen waarbij transparantie, commitment en vertrouwen de basis vormen.

Het onderzoek naar mogelijke relevante business- & partnership-modellen is een bedrijfsinterne aangelegenheid, ondersteunend aan het bestuur, leden van het management en (een vertegenwoordiging van) de raad van commissarissen. Er zijn diverse (werk)bijeenkomsten gehouden en uiteindelijk is er een vervolgtraject gestart waarbij het gewenste model is uitgewerkt.