Samenwerkingsonderzoek waterlaboratoria

De aandeelhouders van Het Waterlaboratorium en het bestuur van Stichting Waterproef hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van samenwerking tussen beide organisaties.

Opdrachtgever

Waterproef en Het Waterlaboratorium

Periode

2011

Echt een unieke kans

Hiertoe is een onderzoeksopdracht naar de mogelijkheden van een al dan niet verregaande samenwerking tussen Het Waterlaboratorium en Stichting Waterproef opgesteld.

Op basis van de vraagstelling heeft IPR Normag het te leveren onderzoeksresultaat uitgewerkt in twee deelresultaten, te weten: omgevingsanalyse en analyse samenwerkingspotentieel per scenario.
De deelresultaten zijn afzonderlijk opgeleverd gedurende het verloop van het onderzoek. Het voorkeursscenario is vervolgens uitgewerkt naar consequenties op bestuurlijk-juridisch, personeel en middelen. Alle deelresultaten zijn geïntegreerd in één beslisdocument.
Uiteindelijk is het samenwerkingstraject gestaakt wegens fiscale nadelen bij fusie.