Governance onderzoek HVC

In de loop van 2012 is de financiële situatie van de HVC en de participatie van gemeenten in de HVC in de schijnwerpers komen te staan. De financiële situatie van de HVC en de door gemeenten afgegeven garantiestellingen van enkele honderden miljoenen euro hebben de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraden in de deelnemende gemeenten en de mogelijkheden daartoe zeer actueel gemaakt.

Opdrachtgever

HVC

Periode

najaar 2013

Gezamenlijk onderzoek maakt het resultaat sterker

Vijftien rekenkamercommissies van deelnemende gemeenten hebben daarom besloten gezamenlijk onderzoek te doen, gericht op de relatie tussen gemeenten als aandeelhouders van de HVC.

Het onderzoek had tot doel inzicht te verschaffen in de verhouding tussen gemeenten en de HVC ten aanzien van structuren en relaties, gemeentelijke taken en commerciële activiteiten, besluitvorming, risico’s, risicobeheersing en verantwoording.

Het onderzoek was bedoeld om de raden van de participerende gemeenten te ondersteunen bij hun kaderstellende en controlerende taak.