Afval en grondstoffen

Het gemeentelijk afvalbeheer bevindt zich in een dynamisch speelveld. Er zijn continu veranderingen gaande die gevolgen hebben voor het afvalbeheer en grondstoffenmanagement.

Technologie, beleid en markt hebben een blijvend forse impact op de burger. Daarmee blijft afval (en grondstoffen) een politiek gevoelig onderwerp en is een goed afvalbeheer gebaat bij deskundige en professionele begeleiding/aansturing.

IPR Normag heeft een kern aan sterke beleidsadviseurs, die gemeenten ondersteunt bij de transitie van afval naar grondstof.

Aanvullend ondersteunt IPR Normag beleidsbepalers, inzamelaars, verwerkers en recyclers met financiële analyse, organisatieadvies en governance-onderzoek. Wij hebben een brede kennisbasis waarmee wij trends monitoren en kwantitatief toetsen.