Arbeidsparticipatie

Teneinde mensen méér kansen te bieden en de druk op sociale voorzieningen te verminderen, is behoefte aan meer activering en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft vergaande consequenties voor sociale werkvoorzieningen en andere organisaties in het sociaal domein. Deze staan voor een langdurige transitie.

Tegelijkertijd liggen er ook kansen voor het grijpen. Vooral in de openbare ruimte zijn er mogelijkheden voor arbeidsparticipatie (en ligt er een lange termijn behoefte om voldoende mensen op te leiden). In de komende jaren moet arbeidsparticipatie zich echter nog verder ontwikkelen. Er zijn nog allerlei hindernissen.

IPR Normag ondersteunt gemeenten en overheidsbedrijven bij het ontwikkelen van arbeidsparticipatie op hun uitvoerende taken. Daarbij adviseert IPR Normag de meest geschikte constructies om de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetbaar te maken. Verder adviseert IPR Normag ook gemeenten en SW-organisaties bij de omschakeling naar de Participatiewet (met vooral financiële, organisatie en governance-analyses).