Overheidsbedrijven

Op diverse terreinen zoeken gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk onderlinge samenwerking. Daarbij wordt steeds meer gezocht naar effectieve en efficiënte samenwerkingsvormen.

Samenwerken blijft namelijk lastig en vraagt om continue aandacht: voor o.a. opdrachtgever-opdrachtnemerschap, de (i.e. financiële) transparantie, de governance en de juridische kaders.

IPR Normag ondersteunt overheden en overheidsbedrijven vanaf de eerste verkenning tot en met implementatie, optimalisatie en evaluatie. Van belastingensamenwerking, verzelfstandigde musea en sportbedrijven tot en met bredere gemeenschappelijke regelingen. Zo hebben wij daarbij – voor uitvoeringsgerichte samenwerking – een duidelijk kader ontwikkeld: het opdrachtgestuurd samenwerken.