Circulaire economie

Ontwikkeling naar een economisch systeem met herbruikbare producten en grondstoffen en minimale waardevernietiging is nodig teneinde duurzaam om te gaan met de schaarse grondstoffen. Deze ontwikkeling heeft in potentie grote gevolgen voor de regionale economie en de positie van gemeenten.

Gemeenten moeten en willen ondersteunen bij de omslag naar grondstoffen, en daarbij een andere rol innemen.

IPR Normag ondersteunt overheden bij de visievorming op circulaire economie en verricht divers onderzoek ter ondersteuning van de transitie. Denk daarbij aan onderzoek in het sluiten van grondstofketens en diverse businesscases, waarbij de haalbaarheid van nieuwe circulaire initiatieven worden getoetst. Wij zoeken daarbij constant naar circulair ondernemerschap en zetten ons hiervoor voor 100% in.