(Integraal) beheer openbare ruimte

Een ander beheer is nodig om in onze steden en dorpen een blijvende prettige leefomgeving te kunnen bieden.

Een toenemende budgettaire schaarste, introductie van arbeidsparticipatie en burgerparticipatie en vakinhoudelijke uitdagingen, zoals assetmanagement en vergrijzing van personeel, leiden tot grote uitdagingen. Dit leidt tot diverse vragen: strategisch, beleidsmatig, organisatorisch en financieel.

IPR Normag ondersteunt de beheerorganisatie in hun organisatieontwikkeling. Het kan gaan om een strategische vraag (i.e. zelf doen, samenwerken of uitbesteden), een beleidsvraag (i.e. ontwikkelen van burgerparticipatie), een bedrijfsvoeringvraag (kostenanalyses) of een organisatievraag (i.e. organisatieadvies).