Waterbeheer en waterketen

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en een toenemende druk op de schaarse beschikbare ruimte is er een toenemend bewustzijn om anders om te gaan met water. De eeuwenoude technische maatregelen en oplossingen zijn niet meer voldoende.

Overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen zoeken naar andere duurzamere oplossingen.

IPR Normag ondersteunt Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten op diverse manieren: van effici├źntieonderzoek, businesscases voor water(keten)samenwerking tot en met procesbegeleiding bij complexere organisatietrajecten. Onze kracht ligt in het mobiliseren en benutten van organisatiekracht bij de klant met behulp van scherpe analyses en procesbegeleiding.