Zero based calculatie

De essentie van Zero based calculeren is dat niet de begroting van het voorgaande jaar als startpunt wordt genomen, maar het startpunt op nul komt te liggen. Zero based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen, werkzaamheden, middelen en kosten van de organisatie. Het stimuleert creatief nadenken over een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

Om een Zero based calculatie te kunnen maken, moet de organisatie kennis hebben van capaciteitsnormen en normkosten. IPR Normag heeft een brede kennis van zero based budgetting en beschikt over een normendatabase voor afvalbeheer, reiniging en beheer openbare ruimte.

IPR Normag maakt Zero based calculaties vooral om een efficiënte allocatie van middelen mogelijk te maken en kosteneffectieve manieren te vinden voor processen. Deze methode leidt tot inzicht in mogelijke besparingen en helpt de organisatie om (zelf) meer initiatief te nemen in het verbeteren van haar bedrijfsvoering. Wij beschikken over én maken ZBB-tools in Excel, waarmee wij snel in staat zijn om – vanuit de dienstverlening – te komen tot kosten- en capaciteitscalculatie.

Voor meer informatie:

Ronald Zuyderduyn [consultant]
ronaldzuyderduyn@iprnormag.nl
06 5158 8372