Trend-impactanalyse

Nederland (en de decentrale overheid in het bijzonder) staat aan de vooravond van grote veranderingen. Demografisch en economisch krijgen gemeenten te maken met een steeds zwaardere opgaaf. Bovendien hebben diverse trends een grote impact op de positie van gemeenten en de taken waarvoor zij staan.
Voor de gemeenten en hun overheidsgedomineerde organisaties betekent dit een andere rolopvatting.

Het inspelen op trends en ontwikkelingen vergt vooral faciliteren en mogelijkheden scheppen: voor een duurzame leefomgeving met meer ruimte voor lokale en burgerinitiatieven.

IPR Normag volgt de ontwikkelingen op de voet en analyseert gesignaleerde trends op hun impact. Voor afvalbeheer, BOR, arbeidsparticipatie en burgerparticipatie beschikt IPR Normag over actuele trendstudies. De methodiek en kennisbasis stelt IPR Normag in staat om ook trend-impactanalyses op andere onderwerpen uit te voeren.

Voor meer informatie:

Robert Schouten [partner]
robertschouten@iprnormag.nl
06 4325 8007