R.A. Zuyderduyn [Ronald]

Cijfers intrigeren mij, of beter: het verhaal achter de cijfers. Of het daarbij nu gaat om samenwerkingsonderzoeken of operationele optimalisaties, het leren van en verbeteren op basis van feiten en cijfers is mijn uitdaging.

Ronald Zuyderduyn richt zich als adviseur bij IPR Normag met name op afvalbeheer, logistieke vraagstukken, doelmatigheidsonderzoeken, bedrijfsanalyses en implementatieprojecten. Met name in de sectoren afvalinzameling, reiniging en beheer openbare ruimte.

Ronald heeft vele gemeenten en organisaties ondersteund door het uitvoeren van beleids- en organisatieonderzoek op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer, de implementatie ervan, begeleiden van raads(informatie)bijeenkomsten en bijeenkomsten met inwoners als ook advisering over de positionering en inrichting van (gemeentelijke) uitvoeringsorganisatie.

Als ‘toegevoegd medewerker’ heeft hij diverse gemeentelijke en verzelfstandigde reinigingsorganisaties op tijdelijke basis versterkt. Zowel bij de uitvoering van specifieke projecten (uitvoeren pilots op het gebied van afvalinzameling, invoering diftar, ondergrondse afvalverzameling, aanbesteding van diensten, kapitaalgoederen (materieel en containers) als afvalverwerking) als bij de reguliere werkzaamheden (beleidsondersteuning, bedrijfsbureaufunctie, ondersteunen van het management).

Ronald is gedreven, consciëntieus en resultaatgericht. Hij is in staat zich in korte tijd in te werken en de situatie en doelstellingen van de ‘klantorganisatie’ eigen te maken.