Training procesgericht sturen

Ook in de (semi) publieke sector staat de klant (steeds meer) centraal. Dit leidt tot een andere, meer procesgerichte organisatie. Vaak betekent dit dat leidinggevenden anders sturen en medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen. De hiervoor benodigde organisatieverandering vergt een beter begrip van processen, processturing en de rolverdeling binnen de organisatie.

Inhoud Training Procesgericht Sturen
IPR Normag heeft een training (een serie van interactieve workshops) ontwikkeld, die kan bijdragen aan de bewustwording en de veranderkracht van management en medewerkers. De doelstelling van deze training is om managers (en eventueel medewerkers), die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en aansturing van werkprocessen, voldoende inzicht te bieden in de procesgang, rolverdeling en prestatiesturing én daardoor meer zicht te bieden op kansen om de effectiviteit en efficiëntie van werkprocessen te verbeteren.

Naast theorie staat in elke workshop het behandelen van cases centraal. Per casus komen wij – gezamenlijk – tot een beeld van “wat beter kan” en “hoe MT-leden dit kunnen verbeteren”. De uitkomst is een gezamenlijk begrip van wat nodig is om het proces goed te laten verlopen én (meer) duidelijkheid over de rolverdeling binnen MT.

De casusbeschrijving gaat in op de volgende vier onderdelen:
1. Procesopdracht
2. Uitvoering
3. Monitoring en resultaat
4. Context: toetsvragen over procesorganisatie

De training is gericht op het delen van uw ervaring en inzichten. Juist door uw actieve participatie ontstaan er leuke en waardevolle (wederzijdse) inzichten in het proces en hoe dit proces “beter te maken”. Juist de uitwisseling van wederzijdse ervaringen en verwachtingen maakt deze werkvorm zo prikkelend.

Voor meer informatie:

Robert Schouten [partner]
robertschouten@iprnormag.nl
06 4325 8007