Rapportage afvalbeheerprestaties

Nederlandse gemeenten hebben ambitieuze doelstellingen rondom afval en grondstoffen geformuleerd, waarin een reductie van afval en een toename van hergebruikte grondstoffen het uitgangspunt vormen. Zicht en inzicht in de afvalprestatie op milieu, kosten en service zijn van belang.

Periodieke rapportages helpen om continu inzicht te bieden in de voortgang en ondersteunen bij het sturen op minder afval en meer grondstoffen. IPR Normag beschikt over een grondstoffenmonitor voor gemeenten en overheidsgedomineerde afval- en grondstoffenbedrijven, en blijft deze verder ontwikkelen.

grondstoffenmonitor

In overleg met de opdrachtgever past IPR Normag de rapportageformat en de frequentie van de beleids- en grondstoffenmonitor aan, waarbij de voor u relevante indicatoren optimaal worden weergegeven. Op deze manier wordt de grondstoffenmonitor afgestemd op uw wensen. De monitor is direct toepasbaar om college, raad en maatschappelijke partners van sturings-
informatie te voorzien.

grondstoffenmonitor-gemeente

Een aantrekkelijk en overzichtelijk dashboard, met onder andere de ingezamelde afval- en grondstoffenhoeveelheden, verschillende sorteeranalyse en vooruitblik op basis van trendanalyse, helpt om extra inzicht te krijgen in de gemeentelijke dynamiek rondom afval en grondstoffen. Ook effecten van beleidswijzigingen en andere trendbreuken zijn daarmee inzichtelijk te maken.

Voor meer informatie:

Paul de Bruin [partner]
pauldebruin@iprnormag.nl
06 2374 3471