Spelsimulatie

Het meest effectief leer je door te ervaren. Dankzij de inzet van spelsimulaties is het mogelijk om, in een veilige omgeving, dit principe toe te passen. IPR Normag past spelsimulatie vooral toe in situaties waar rol en gedrag aandacht behoeven. Wij bouwen unieke spelsimulaties, waarbij wij maatwerk leveren per organisatie.

Voorbeeld spelsimulatie ‘sturing’
Eén van de meest krachtige en leerzame instrumenten in het analyseren en verbeteren van de governance is het simuleren van sturingsdilemma´s. Waar problemen ontstaan tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar kan een simulatie inzicht bieden in het onderliggende spanningsveld en partijen helpen een oplossingen te vinden.

Voor een gemeente hebben wij een spelsimulatie ontwikkeld, waarbij wij aan de hand van extreme cases de functionarissen hebben onderworpen aan een ‘stresstest’. Dit heeft geleid tot diverse inzichten en een beter wederzijds begrip over elkaars handelswijze en rolopvatting. Uiteindelijk heeft dit geleid tot betere (sturings-)afspraken en een verbeterde werksfeer en procesgang.

IPR Normag ondersteunt bij spelsimulaties, waarin zij voorbereidt, faciliteert en nazorg biedt aan deelnemers van de spelsimulatie. De spelsimulatie vormt daarmee vaak een katalysator voor verandering.

Andere spelsimulaties zijn toepasbaar voor:
– Teamsamenwerking – teamrollen
– Procesevaluatie
– Scenarioanalyse
– Toetsing van business cases/pitches
– Beleidsontwikkeling

Voor meer informatie:

Robert Schouten [partner]
robertschouten@iprnormag.nl
06 4325 8007