Schaalgrootte-analyse

Veel organisaties, ook overheidsbedrijven, kiezen voor schaalvergroting. De vraag is of dit ook een goede keuze is. Met een sectorspecifieke schaalgrootte-analyse bieden wij inzicht in de optimale schaalgrootte en het belang hiervan voor organisaties.

Schaalgrootte is en blijft een relevant thema voor uitvoeringsorganisaties, zoals bij afvalbeheer en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Schaalvergroting geen doel op zich. Het is wel één van de middelen om efficiënt en effectief te kunnen functioneren. Er bestaat immers een relatie tussen kostenvoordelen door schaaleffecten en de kwaliteit van de dienstverlening.

“Rupsje nooitgenoeg?”

Inhoud schaalgrootte-analyse
Op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek heeft IPR Normag de schaalgroottefactoren en de (in de sector gemeten) ontwikkeling van schaalgrootte in kaart gebracht. Op grond hiervan is het antwoord te geven op de vraag “wat is de optimale schaalgrootte?”.

Voor deze analyse maken wij onderscheid naar de diverse schakels (in o.a. afvalbeheer, reiniging en beheer openbare ruimte). Per schakel zijn de schaalgroottefactoren en de huidige schaalgrootte verschillend. Deze analyse biedt daardoor meer inzicht en maakt het mogelijk om tot concrete uitspraken te komen over de impact van schaal op uw organisatie(wijze) en uw ambitie.

 

Wij houden onze kennis over schaalgrootte actueel en passen deze – waar nuttig en nodig – toe in onze adviestrajecten, waarbij wij onze klanten inzicht bieden in de sectorontwikkeling. Regelmatig publiceren wij hier ook over in de branchespecifieke media.

Voor meer informatie:

Paul de Bruin [partner]
pauldebruin@iprnormag.nl
06 2374 3471