Businessplanning A3-methodiek

Hoe vertaal je een strategie of visie naar concrete doelen? Door middel van businessplanning kan een organisatie haar lange termijn doelen concreet maken voor management en medewerkers. Dat is vaak een omslachtig proces, waarbij veel energie en focus verloren gaat in “het schrijven van bedrijfsplannen”. De A3-methodiek richt zich specifiek op het compact visualiseren van jaardoelen.

Inhoud A3-methodiek
Met de A3-methodiek behoren ‘dikke’ jaarplannen tot het verleden. De A3-methodiek maakt het jaarplan bovendien tot een belangrijk fundament voor het managementgesprek. Daardoor ontstaat meer focus, meer commitment en minder papier. ‘Van visie tot actie’ in één overzicht. De A3-methodiek is bruikbaar op zowel operationeel als strategisch niveau. Ook in programma’s en projecten brengt de methodiek meer consistentie en samenhang.

Aan de hand van de aandachtsgebieden van het INK-managementmodel (of andere managementmodellen) worden de aandachtsgebieden omgezet in prestaties en acties voor het komende jaar of de komende periode. Door gebruik te maken van kleuren wordt de rode draad zichtbaar. Daarmee krijgt het jaarplan letterlijk kleur!

Wij passen deze methodiek ook toe in het plannen van een meerjarenstrategie. Deze methode geeft veel meer inzicht en energie. Bovendien gaat de strategie meer leven in de eigen organisatie; vanuit de eigen ‘cirkel van invloed’.

Voor meer informatie:

Robert Schouten [partner]
robertschouten@iprnormag.nl
06 4325 8007