Workshop Governance en Trends

In de afval- en reinigingssector zijn er grote veranderingen gaande. De vraag is welke invloed dit kan hebben op de positie van (in dit geval) de gemeenschappelijke regeling.

Opdrachtgever

Avalex

Periode

2016

De resultaten van de workshop bieden handvat- ten voor een betere sturing

Door middel van een bijdrage aan de heidag met het Algemeen Bestuur van Avalex is de ‘governancediscussie’ meer structuur gegeven.
Dit hebben wij gedaan door “governance” in perspectief te plaatsen van diverse sectorontwikkelingen. In een presentatie zijn stellingen en thema’s verweven, waarover met en door de deelnemers aan de heisessie van gedachten is gewisseld. Op de heisessie zelf is deze dialoog door IPR Normag begeleid.

De workshop heeft geleid tot nieuwe inzichten in de rol en positie van de gemeenschappelijke regeling.

Van de uitkomsten werd een (kort) verslag gemaakt voor een nabespreking waarbij de uitkomsten en aandachtspunten werden langsgelopen.