Ombouwplan Aquon

Aquon is een waterschapslaboratorium van en voor 9 waterschappen. Aquon heeft IPR Normag gevraagd haar te ondersteunen bij het opstellen van een “ombouwplan”, waarmee Aquon zich wil reorganiseren.

Opdrachtgever

Aquon

Periode

2015

Duidelijke keuzen, duidelijk resultaat

IPR Normag heeft hiervoor – samen met de organisatie – diverse verbetermaatregelen uitgewerkt in een rapportage ter ondersteuning van besluitvorming.

Het ombouwplan is afgestemd met opdrachtgever en door opdrachtgever aangewezen derden. Toetsing heeft aangegeven dat het ombouwplan degelijk en realiseerbaar is. De eerste resultaten zijn inmiddels behaald.