Strategisch investeringsplan VANG Almere

Door de verandering ‘van afval naar grondstof’ moeten veel gemeenten op een andere manier omgaan met het activa. Er is een grote verandering in de investeringsbehoefte.

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Periode

2015

Goede investe- ringsplanning bespaart geld!

Stadsreiniging (gemeente Almere) heeft verzocht om het opstellen van een strategisch investeringsplan voor materieel en inzamelmiddelen voor de gemeente Almere. Het investeringsplan moet voorzien in voldoende beschikbaarheid van inzamelvoertuigen, ander materieel en inzamelmiddelen (containers) op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid, zodat op effectieve en efficiënte wijze uitvoering kan worden gegeven aan het gemeentelijk beleidsplan “mijn afval maakt winst” en andere daaraan rakende beleidsplannen en -ambities.

IPR Normag heeft met het investeringsplan inzicht gegeven in de investeringsopgaaf en de daarbij relevante keuzemogelijkheden. Het investeringsplan heeft bijgedragen aan ‘meer control’ en een betere investeringsplanning.