Analyse en advies organisatie-ontwikkelperspectief

Het College van de gemeente Groningen heeft in 2013 besloten om een organisatiebrede doorlichting te doen, die moet leiden tot bezuiniging en concrete aanwijzingen voor de organisatieontwikkeling van de gemeente Groningen.

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Periode

2015-2016

Inzicht in doelmatigheid en doeltreffendheid

Deze organisatiebrede doorlichting moet een antwoord bieden op de veranderopgave van de gemeente Groningen vanaf 2015, waarbij jaarlijks minimaal € 10 miljoen euro moet worden bespaard.

De opdracht voor IPR Normag was om – samen met de ambtelijke organisatie van de gemeente Groningen – een onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheids- en doeltreffendheidspotentie van de gemeente Groningen. Er is gewerkt met 10 focusgroepen. Totaal zijn ca. 100 maatregelen benoemd en is een ontwikkelperspectief ontwikkeld, waarbij sprake is van samenhang tussen:

• de manier waarop verandering wordt gestuurd (visie, leiderschap)
• de meest bepalende maatregelen (procesoptimalisatie, ontregelen, standaardiseren, samenwerken/uitbesteden)
• de benodigde randvoorwaarden (HRM, PMO)

Het eindresultaat is een kort en bondig onderzoekrapport, waarin een objectief beeld wordt geschetst van de huidige doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleidsterrein én concrete aanbevelingen voor het realiseren van besparingen en verbeteringen.