Waterketensamenwerking Winnet

In de regio Utrecht heeft de samenwerking op het gebied van de waterketen concreet vorm gekregen in het Water Innovatie Netwerk, waarin gemeenten, Provincie en het Hoogheemraadschap deelnemen.

Opdrachtgever

Winnet

Periode

2011

Samen voor schoon water

In juni 2010 hebben betrokken partijen, door middel van een intentieverklaring, bestuurlijke goedkeuring gegeven aan het onderlinge samenwerkingsverband voor de waterketen: Water Innovatie Netwerk (WINNET).

Begin 2011 heeft IPR Normag een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor samenwerking in de rioleringszorg op het gebied van Data & Beheer. Doelstelling was om tot een ´businesscase´ te komen op grond waarvan betrokken partijen kunnen besluiten over verdere samenwerking op het terrein van de rioleringszorg.

De definitieve businesscase is opgeleverd en na besluitvorming hierover is Winnet inmiddels opgericht.