Training procesgericht sturen

Een workshoptraining gericht op het (midden)management, om kennis te maken met de procesgerichte organisatie, proceseigenaarschap en procesanalyse.

Opdrachtgever

Gemeente Groningen, Sport050

Periode

2017

De resultaten van de workshop bieden handvatten voor een effectieve sturing

De training heeft tot doel om het management te ondersteunen in het ontwikkelen van en leidinggeven aan een procesgerichte organisatie. Tijdens de training wordt casuïstiek van de eigen organisatie gebruikt om kennis en inzicht op te bouwen.

De resultaten van de workshop bieden handvatten voor een effectieve sturing. De training heeft ervoor gezorgd dat Sport050 met meer inzicht, instrumenten en kaders verder kan groeien als procesgerichte organisatie.