Veranderplan Stadsbeheer Maastricht

Gemeente Maastricht wil de openbare ruimte slimmer beheren en onderhouden. Dit is ook nodig om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. De gemeente zet een verandering in gang, waarbij inhoud, beleid en uitvoering meer in samenhang worden georganiseerd. De verandering heeft vooral impact op Stadsbeheer Maastricht. IPR Normag heeft ondersteund bij het uitwerken van een veranderplan.

Opdrachtgever

Gemeente Maatricht

Periode

2021

De gemeente Maastricht heeft besloten een verandering aan te vonken om daarmee een omslag binnen Stadsbeheer (en de andere partners in het beheerproces) te realiseren. Hiervoor zijn veranderingen nodig in de benodigde kennis en competenties, de werkprocessen, de informatievoorziening, het beleids- en beheerinstrument en in de samenwerking met andere afdelingen en organisaties in de maatschappij.

Samen met de ambtelijke organisatie heeft IPR Normag een veranderplan uitgewerkt, waarbij IPR Normag het projectmanagement en inhoudelijke ondersteuning leverde.

Het veranderplan bevat een aantal concrete keuzen. Kernachtig gaat het vooral om aanpassingen in rolverdeling tussen Stadsbeheer, Beleid & Ontwikkeling en Stadsinfra en het kantelen van de Stadsbeheer-organisatie, waarbij de juiste mens op de juiste plek terecht komt. Als drager van de verandering wordt ingezet op het ontwikkelen van kernwaarden en het verder uitwerken van assetmanagement.