Grondstoffenvisie Zuid-Limburg

Een visie op de regionale ambitie en aanpak van de Zuid-Limburgse gemeenten richting een regionale circulaire economie. De visie gaat in op specifieke regionale kansen voor het versnellen van de circulaire economie.

Opdrachtgever

Gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul

Periode

2020

De gemeente Maastricht en de Economische Samenwerking Zuid Limburg beschouwen circulaire economie als een economische kans en denken daarmee ook bij te kunnen dragen aan een duurzame samenleving. Om die reden willen zij gezamenlijk en in regio verband komen tot een grondstoffenvisie die richting moet geven aan een regionale circulaire economie.
IPR Normag is gevraagd om de gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van de grondstoffenvisie. Voor dit project hebben wij een aantal analyses verricht en de volgende vragen beantwoord:

• Beleidsanalyse: met welke beleidskaders krijgt de gemeente te maken?
• Netwerkanalyse: welke relevante stakeholders zij er in de regio en wat kunnen zij bijdragen?
• Analyse van grondstofstromen: welke grondstoffen gaan er om in de regio?
• Economische analyse: hoe zit de economische structuur van de regio in elkaar er zijn er (regionale) grondstofketens te identificeren?

De gemeenten zijn met ons plan aan de slag gegaan om hun visie vorm te geven.