Herijking organisatievisie Stadsbeheer Maastricht

Stadsbeheer Maastricht heeft een organisatievisie opgesteld, waarbij het procesgericht organiseren centraal staat. Na vaststelling hiervan is getracht de nieuwe visie en voorgestelde organisatiestructuur verder uit te werken. Door diverse invloeden en omstandigheden is het niet gelukt dat verder te brengen. IPR Normag is daarom gevraagd om te ondersteunen bij de uitwerking van de organisatievisie naar een nieuwe organisatiekeuze en de eerder vastgestelde visie te herijken. Wij hebben hierin het projectmanagement en de procesbegeleiding op ons genomen en ook inhoudelijk geadviseerd.

Opdrachtgever

Stadsbeheer Maastricht

Periode

2020

Stadsbeheer wil zich verder verbeteren en ontwikkelen tot een eigentijds overheidsbedrijf met een grote sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met als taak het schoon, heel en technisch veilig houden van de openbare ruimte in gemeente Maastricht. Daarbij staan (regionale) samenwerking, innovatie en burger- en klanttevredenheid hoog in het vaandel.

Met de nieuwe organisatievisie wil Stadsbeheer veranderen van uitvoerder naar beheerder, voorbereid zijn op toekomstige innovaties in het werkveld en een oplossing bieden voor de huidige versnipperde bedrijfsvoering.

IPR Normag heeft in dit project de procesmanagement op zich genomen en procesbegeleiding. Daarnaast hebben wij inhoudelijk geadviseerd op zaken als de organisatie(filosofie), typen functies en formatie, financiële consequenties, het ideale sturingsmodel en het bereiken van de gewenste organisatiecultuur.