Strategisch plan 2020 - 2024

Aqualab Zuid is een drinkwaterlaboratorium in het hart van natuurgebied de Brabantse Biesbosch. Drinkwaterbedrijven, industriële bedrijven, (zorg)instellingen, zwembaden en tal van andere opdrachtgevers worden door Aqualab Zuid ondersteund bij hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor kwalitatief goed water. Aqualab Zuid is een ministerieel erkend en geaccrediteerd laboratorium.

Opdrachtgever

Aqualab Zuid

Periode

2018-2019

Niet alleen mee-, maar ook tegendenken

Al langere tijd werkt Aqualab Zuid aan het verbeteren van haar efficiëntie, effectiviteit en klantgerichtheid. In de komende jaren wil Aqualab Zuid een aantal duidelijke, strategische keuzen maken. Daarvoor wil zij komen tot een strategisch plan, waarbij de belangrijke keuzen voor de komende vijf jaar op overtuigende en begrijpelijke wijze worden gepresenteerd. Het strategisch document moet worden behandeld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Met een participatief proces waarbij zowel intern (MT en klankbordgroep), als ook extern (aandeelhouders en opdrachtgevers) betrokken worden, wordt het strategisch plan opgesteld.

IPR Normag is gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van het strategisch document. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit:

  • Procesbegeleiding, gericht op het voorbereiden, bespreken en maken van de relevante strategische keuzen
  • Kritisch mee- en tegendenken, waarbij een blik van buitenaf wordt meegegeven ter toetsing en aanscherping van het strategisch plan
  • Structureren en analyseren, voor zover dit nodig en mogelijk is op basis van beschikbare informatie en doorlooptijd
  • Penvoerderschap, waarbij wij gebruik maken van door u aangeleverde input en het document opstellen op een zo begrijpelijk en overtuigend mogelijke wijze