Evaluatieproces SLA-offerte Rijkswaterstaat

In een Service Level Agreement (SLA-overeenkomst) worden afspraken over het prestatieniveau van beheer en onderhoud, verkeer- en watermanagement gemaakt voor de komende vier jaar. In 2016 is hiervoor een SLA-offerte opgesteld.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Periode

2017

Er liggen concrete verbetervoorstellen voor het inrichten van het proces voor de SLA 2022-2025

Op basis van de gehouden interviews en de groepssessies zijn verbetervoorstellen voor het inrichten van het proces voor de SLA 2022-2025 opgesteld.
Voor de evaluatie van het doorlopen offerteproces zijn interviews gehouden met de bij de SLA betrokken I&M beleidsmedewerkers, met de RWS Bestuursstaf, RWS proceseigenaren en overige betrokkenen bij het SLA-proces.
Daarnaast zijn er twee groepssessies met de Regionale Diensten van RWS georga­ni­seerd.

Met behulp van LEAN is de bijdrage van de Regionale Diensten in het SLA-proces verkend.