Maturitycheck Netwerkmonitoring – Rijkswaterstaat

In het Ondernemingsplan 2015 van RWS staat het efficiënt beheren van de netwerken centraal. Een professionele netwerkmonitoring moet inzicht bieden in het functioneren van het netwerk en RWS in staat stellen tot (bij)sturing.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Periode

2016

Een andere manier om in processen te groeien

Rijkswaterstaat maakt al diverse netwerkmonitoringsproducten zowel voor interne, als voor externe klanten. Vanuit RWS is er behoefte om de stand van zaken (“volwassenheid”) binnen het proces van netwerkmonitoring in beeld te brengen d.m.v. een Maturity Check Netwerkmonitoring (volwassenheidsmeting). Met als doel de huidige stand van zaken af te zetten tegen het gewenst ambitieniveau.

Een eerste Maturity Check is uitgevoerd in 2014. De meting is uitgevoerd aan de hand van een negental bestaande monitors. Het resultaat van de meting waren diverse verbetermaatregelen. In de afgelopen twee jaar is er op basis van deze suggesties geacteerd.
Conform afspraak werd de Maturity Check nu (2016) voor de tweede keer uitgevoerd om te bekijken of de groei binnen het proces is ingezet en in welke mate.