Scenario-uitwerking milieustraat Oostzaan

Gemeente Oostzaan heeft een milieustraat aan de Skoon. Binnen de huidige organisatiewijze en openingstijden signaleren medewerkers van de gemeente verschillende knelpunten.

Opdrachtgever

Gemeente Oostzaan

Periode

2017

Praktische maatregelen voor een concreet probleem

Drukte tijdens openingstijden, beperkte toegankelijkheid én het (grof) afvalbeleid vragen om aandacht.

Vanuit deze knelpunten bestaat de wens bij de gemeente om de vraag over openstelling op zaterdagen te beantwoorden, daarmee het gemeentelijk beleid voor de milieustraat en het grof huishoudelijk afval op orde te brengen en dit beleid te vertalen naar praktische maatregelen op de milieustraat. Via verschillende besprekingen is er uitvoerig informatie opgehaald.

Vervolgens zijn verschillende scenario’s beschreven en uitgewerkt. De scenario’s geven inzicht in de bijdrage aan de indicatoren service, schone straat, milieu en kosten. Daarbij worden de consequenties op hoofdlijnen beschreven. De scenario’s geven inzicht in de mogelijke oplossingen.

Het advies maakt het mogelijk om de afvalprestaties, service en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit advies is voorgelegd aan de raad.