M.F. Boels MSc. [Marten]

Het openbaar bestuur intrigeert mij, hoe besluitvorming plaatsvindt, welke oplossingen gekozen worden en hoe toegewerkt wordt naar een 100% circulaire maatschappij. Iedereen doet het op zijn eigen manier, maar het doel komt steeds dichterbij.

Marten heeft door zijn studies en werkervaring zowel een sterke theoretische, als praktische achtergrond. Door het toepassen van wetenschappelijke methoden en technieken weet hij opdrachtgevers tot betere resultaten te brengen.
Marten is maatschappelijk betrokken, verantwoordelijk, energiek en gedreven. Hij heeft een goed oog voor bestuurlijke verhoudingen, is scherp in communicatie en gericht op resultaten.

Marten zijn expertise richt zich op beleidsvorming, probleemanalyse en het opstellen van concrete project- en actieplannen voor realisatie van gemeentelijk beleid. Hij heeft daarbij oog voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen, de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en het betrekken van bewoners bij de implementatie van projecten.

Naast zijn werkzaamheden voor IPR Normag is Marten maatschappelijk actief bij een politieke partij in Haarlemmermeer als gemeenteraadslid.