Opstellen grondstoffenbeleidsplan Dronten

IPR Normag is verzocht een voorstel te doen voor het opstellen van het grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 voor gemeente Dronten.

Opdrachtgever

Gemeente Dronten

Periode

2016

Van afval naar grondstof

Binnen het grondstoffenbeheer was een tweetal niveaus te onderscheiden, variërend van strategisch kaderstellend tot praktisch en uitvoeringsgericht. In fase 3, na vaststelling van het grondstoffenbeleidsplan, is een implementatieplan en daaraan verbonden (jaarlijks) uitvoeringsplan opgesteld. Deze bevatte de concreet door te voeren maatregelen en de wijze waarop dit dient te worden gedaan.