Onderzoek constructie optimale inzet doelgroepmedewerkers

Circulus-Berkel voert diverse taken uit voor haar gemeenten. Als overheidsvennootschap wil zij op meerdere terreinen van meerwaarde zijn voor haar gemeenten. Eén van de doelen is om ruimte voor arbeidsparticipatie te bieden.

Opdrachtgever

Circulus Berkel

Periode

2017

Hoe kunnen we mensen met een 'uniek talent' laten participeren?

Het bieden van (leer-)werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijkt lastig. Geconfronteerd met veranderingen wil men een andere en toekomstbestendige constructie voor het inzetten van de doelgroepmedewerkers, waarbij men verwacht meer kwaliteit en meer sociaal rendement te kunnen behalen. Een (voor de uiteindelijk verantwoordelijke gemeente) verbeterd financieel resultaat is hiervan ook het verwachte gevolg.

IPR Normag voert een business case uit die zich richt op het inzichtelijk maken van de mogelijke varianten en het – indien dit de beste keuze blijkt – verder uitwerken van één specifieke constructie: arbeidsparticipatie via een stichting.

IPR Normag werkt bij het opstellen van de business case samen met (medewerkers van) Circulus-Berkel en levert projectleiderschap en expertise.