Directieplan bezuinigingen gemeente Groningen

Stadsbeheer staat voor de uitdaging om fors bij te dragen aan de gemeente brede bezuinigings-doelstelling. In een kort traject zijn, breed én concreet, mogelijke maatregelen in beeld gebracht. Maatregelen die bijdragen aan de bezuinigingstaakstelling én de verdere organisatieontwikkeling van Stadsbeheer.

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Periode

2016

Bezuinigen en verbeteren

Voor het realiseren van de taakstelling heeft Stadsbeheer een directieplan opgesteld, waarin wordt toegelicht op welke wijze Stadsbeheer deze taakstelling concreet gaat realiseren.

De maatregelen zijn primair gericht op het beter laten functioneren en presteren van de uitvoeringsorganisatie. Het gaat hierbij om organisatieontwikkeling en bezuinigingen: dus om maatregelen die moeten worden gezocht in efficiency, effectiviteit en het aanscherpen van processen.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om procesverbetering, cultuurverandering en ontregelen/ontsnipperen. De maatregelen zijn door analyse en behandeling in workshops getoetst en verder uitgewerkt. Het directieplan is in uitvoering.