Governance en bestuurskundige analyse

IPR Normag ondersteunt in het ontwikkelen en verbeteren van de governance en biedt ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren van specifieke sturingsinstrumenten, zoals governance codes, prestatiemanagement, opdrachtgever-opdrachtnemerafspraken, rapportage- en informatiestructuren en toezichtsarrangementen.

IPR Normag betrekt daarbij de meest recente ontwikkelingen op het terrein van corporate en government governance.

In haar dienstverlening kiest IPR Normag voor een pragmatische bestuurskundige benadering. Het vertrouwen in, en de kwaliteit en werkbaarheid van de sturing staat voorop. Verwacht vooral geen juridische fijnslijperij, maar concrete en toepasbare modellen en adviezen.