Financieel-economische analyse

Gedegen onderzoek naar de financieel-economische effecten van besluiten en maatregelen is van groot belang en vormt vaak onderdeel van het advieswerk van IPR Normag.

IPR Normag heeft een stevige en deskundige kern aan bedrijfseconomen en bedrijfskundigen in dienst.

De financieel-economische beoordeling (naast andere relevante aspecten) moet met voldoende deskundigheid worden uitgevoerd.

IPR Normag heeft inmiddels ruime kennis en ervaring met de werkwijze en spelregels van overheden en overheidsbedrijven in het begroten, administreren en verantwoorden.

IPR Normag levert

  • Effectiviteits- en efficiëntieonderzoek
  • (Strategische) investeringsanalyses
  • Onderzoek naar het (financieel) synergiepotentieel
  • Financieel scenario-onderzoek
  • Review van businessplannen, business cases, et cetera
  • Benchmarking (o.a. overhead en kostenstructuur waterlaboratoria)