Aanbesteding en contractmanagement

De inkoopstrategie, aanbestedingswijze en het contractmanagement na gunning bepaalt het succes. Steeds meer zoeken overheden daarbij naar meer innovatieve aanbestedingsvormen mét kennis van de markt.

Hierbij kan worden gedacht aan prestatiecontracten, best value procurement, toepassing van ambitieuze SROI-doelstellingen, en dergelijke.

Ook de marktsituatie is hierbij van invloed. In hoeverre is er voldoende marktwerking? Hoe innovatief is de markt (of kan deze tot innovatie worden geprikkeld?) en wat is het effect van schaalgrootte op de aanbesteding? In veel situaties blijken overheden en overheidsbedrijven behoefte te hebben aan een deskundige ondersteuning of een externe toetsing.

  • Ontwikkelen van inkoopstrategie
  • Marktanalyse en -consultatie
  • Juridisch advies bij aanbesteding
  • Aanbestedings- en contractmanagement